Sposób realizacji

Sposób realizacji projektu:

2015-08-17 07.21.42

 

Na terenach objętych badaniem zostanie rozstawionych 60 budek lęgowych pszczoły samotnicy, które przez cały okres aktywności zostaną poddane szczegółowej obserwacji. Pobrane próbki zostaną przebadane pod kontem występowania metali ciężkich oraz pestycydów. Zakres badań i analiz jest bardzo mocno uzależniony od ilości środków otrzymanych na przeprowadzenie niezbędnych badań. Zakończenie procesu badawczego przewidziane jest po 1,5 lub 2,5 roku i jego efektem będzie wspólna publikacja opracowana przez zespół badawczy.