Projekt-Pszczoła

Pszczoła murarka ogrodowa

jest niezwykle pożytecznym owadem. Od innych pszczół wyróżnia się większą łagodnością oraz dużą intensywnością zapylania roślin. Dlatego warto murarce ogrodowej zapewnić dobre warunki do bytowania w naszym ogrodzie.

Rodzaj murarka obejmuje 18 gatunków pszczół. Najbardziej pospolitym gatunkiem jest murarka ogrodowa, która występuje na terenie całego naszego kraju. Ten gatunek jest przykładem pszczół samotnic, które żyją w koloniach ale np. nie wymieniają się informacją gdzie zdobywać pokarm. Murarka ogrodowa jest pszczołą średniej wielkości. Samce mają 8-10 mm, a samice 10-12 mm długości ciała. Ciało ubarwione jest w przeważającej części na rdzawo. Murarka ogrodowa jest gatunkiem wiosennym. Oznacza to, że wygryza się z kokonów na wiosnę i jest aktywna przez całe lato, aż do przekwitnięcia kwiatów, kiedy to przechodzi w stan spoczynku i w kokonie czeka na powrót wiosny.

Bardzo ważną cechą murarek ogrodowych jest ich całkowity brak agresywności i ogólny spokojny charakter. Wynika to z tego, iż murarka nie posiada nawyku obrony swojego gniazda, toteż nawet bardzo blisko gniazda obecność człowieka jest zupełnie obojętna murarce. Warto również wspomnieć o wysokiej aktywności murarki ogrodowej w zapylaniu oraz o tym, że potrafi ona zbierać pyłek nawet w tunelach foliowych. Ważny jest również fakt, iż murarka ogrodowa ma niewielki zasięg szukania pokarmu (promień ok. 300 m od gniazda), dlatego warto aby pszczoły te gniazdo założyły właśnie na terenie naszego ogrodu.

Uczestnicy projektu mają za zadanie jedynie wskazać rodzaj uprawy i działkę na której zostanie ustawione gniazdo pszczele oraz umożliwić grupie badawczej swobodny dostęp do niego w celu inspekcji gniazda oraz pobierania próbek oraz zapewnić im bezpieczeństwo. W przypadku dużej plantacji (w miarę możliwości) możliwe jest ustawienie większej ilości gniazd lęgowych. Dodatkowym obowiązkiem uczestnika jest notowanie rodzaju oraz daty wykonania zabiegów agrotechnicznych wykonywanych na działkach (takich jak nawożenie, wykaszanie, pryskanie). Uczestnik oprócz budki pszczelej otrzyma również instruktaż dotyczący hodowli tych pszczół oraz tabliczkę z nazwą projektu do mieszenia w obrębie gospodarstwa. Dodatkową zaletą udziału w projekcie dla osób które nie miały styczności z tym niesamowitym „zapylaczem” jest możliwość bezpłatnego sprawdzenia skuteczności tych pszczół na swojej plantacji. Pamiętać należy że całkowity obraz korzyści uzyskanych dzięki pszczołom można uzyskać przy pełnej zalecanej dla danego gatunku uprawy obsadzie. Zgodnie z doświadczeniami różnych producentów wzrost plonów może wahać się od 15 do nawet 30 % w zależności od warunków.