Przedstawiciele Ziemi Łowickiej w Parlamencie Europejskim

W dniach 15-17 listopada 2016 roku przedstawiciele łowickiej ziemi wspólnie z przedstawicielami środowiska seniorów województwa łódzkiego wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Brukseli na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego dra Jacka Saryusz-Wolskiego. Ziemię Łowicką reprezentowali Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Krzysztof Górski, oraz aktywni Latarnicy z naszego regionu: radny miejski Paweł Pięta oraz dr Katarzyna Skierska-Pięta.

Głównym celem wyjazdu był udział zaproszonych osób w panelu dyskusyjnym dotyczącym obszaru szerokorozumianej polityki senioralnej, w tym aktywizacja osób w wieku poprodukcyjnym. Jak podkreśla Paweł Pięta realizacja działań z zakresu polityki senioralnej jest przede wszystkim ważna w Łowiczu. W Łowiczu z roku na rok zmniejsza się bowiem ogólna liczba ludności (6% na przestrzeni 10 lat), w tym ludności osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, przy jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Aby oddać skalę zjawiska warto na przykładzie miasta Łowicza zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich 10 lat nastąpił 7% wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, co oznaczą iż do tej grupy możemy zakwalifikować co piątego mieszkańca naszego miasta. W związku z powyższym realizacja działań skierowanych do osób starszych powinna pełnić rolę długofalowego wsparcia w różnych obszarach. Dlatego takie działania jak chociażby realizacja zajęć komputerowych przez Latarników Polski Cyfrowej dla osób starszych jest niezwykle potrzebne i cieszy się w Łowiczu i powiecie ciągle dużą popularnością. Zmiany w strukturze społecznej stanowią również wyzwanie przed samorządami Jak przyznaje Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Górski w sferze naszego działania od zawsze znajdowały się osoby zagrożone wykluczeniem oraz osoby starsze. W dzisiejszym świecie pełnym zmian ważne jest to aby pamiętać o potrzebach osób starszych np. w sferze ochrony zdrowia, która do tej pory była marginalizowana. Realizowana obecne przebudowa i modernizacja łowickiego szpitala jest jednym z kroków właśnie w tę stronę.

Przy okazji wyjazdu wszyscy uczestnicy mieli okazję zapoznania się z działalnością jednej z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej, jaką jest Parlament Europejski oraz zdobyć wiedzę na temat jej funkcjonowania w przestrzeni unijnej. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w wielu spotkaniach, w tym w spotkaniu z Posłem dr. Jackiem Saryuszem-Wolskim, który w Parlamencie Europejskim reprezentuje województwo łódzkie. Podczas tego spotkania poruszono wiele tematów min. związanych z przyszłością UE oraz wyborów w USA. Na zakończenie uczestnicy odwieli Parlamentarium, w którym w bardzo ciekawy sposób można zapoznać się z całą historią integracji europejskiej oraz wydarzeniami, które bezpośrednio ją poprzedzały. Okazuje się, że Polska i Polacy odegrali znaczącą rolę w całym tym procesie co widać w ilości materiału poświęconemu naszemu krajowi w całej ekspozycji.