Cel Projektu

Cel projektu:IMG_1590

celem projektu jest próba odpowiedzi na to czy i jak bardzo zanieczyszczone jest środowisko naturalne na terenach rolniczych powiatu łowickiego. Dane zebrane podczas badań zostaną porównane z podobnymi badaniami przeprowadzonymi na ternach dużych miast i obszarach przemysłowych